Komentar zakona
Zakon o odgoju
Porezni kalendar
veljača 2020
PoUtSrČtPeSuNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Obrasci
Rječnik
Registracija
PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 19.2.2020
 1 EUR7,45 Kn (-0)
 1 USD6,88 Kn (+0,02)
 1 GBP8,96 Kn (+0,02)
 1 CZK0,3 Kn (-0)
 100 JPY6,27 Kn (+0,02)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Obrasci potrebi za postupak javne nabaveGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite besplatne obrasce: - Izjava o nekažnjavanju za osobu koja je državljanin Republike Hrvatske_Toc496618584 - Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj - Izjava o ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Ovlašteni predstavnici, privatni ključevi i javno otvaranje ponudaGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Prilikom izrade obavijesti Poziva na nadmetanje, u koraku 17., imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja i njihovi zamjenici. Svi oni imenuju se u internoj Odluci o povjerenstvu, ali nije nužno i da svi moraju sudjelovati na ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanjeGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje javni naručitelj smije koristiti u sljedećim slučajevima: ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku, ili ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Aktivnosti središnje nabave i središnja tijela za nabavuGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Središnje tijelo za nabavu je javni ili sektorski naručitelj koji obavlja aktivnosti središnje nabave te, eventualno, pomoćne aktivnosti nabave. Nabava koju je provelo središnje tijelo za nabavu u svrhu obavljanja aktivnosti ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Okvirni sporazumGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Javni naručitelj može sklapati okvirne sporazume primjenjujući postupke propisane Zakonom, osim pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje na temelju uvjeta iz članka 131. stavka 1. točke 2. podtočaka a) i b), ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Ponuda - kriteriji za odabir ponude, troškovi životnog vijekaGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Sektorski naručitelj mora primijeniti zajedničku metodu za izračun troškova životnog vijeka ako je obvezna primjena takve metode propisana posebnim propisima.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Dokumentacija o nabaviGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda te izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Posebni odnosi (suradnja, povezana društva i zajednički pothvati)Garancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Odredbe Zakona za sektorske naručitelje ne primjenjuju se na sklapanje ugovora koje sektorski naručitelj dodjeljuje povezanom društvu ili koje zajednički pothvat (joint venture) koji je osnovalo isključivo više sektorskih ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanjeGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Sektorski naručitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje obvezan je objaviti poziv na nadmetanje. Pri tome može ograničiti broj sposobnih natjecatelja ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Dinamički sustav nabaveGarancija

13.2.2020, Marijana Šperanda, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Dinamički sustav nabave javni naručitelj može koristiti za uobičajene predmete nabave koji su općedostupni na tržištu. Naručitelj uspostavlja i vodi dinamički sustav nabave kao potpuno elektronički proces koji je tijekom cijelog ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019
TOP 5

Dugotrajna imovinaGarancija

1.3.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Imovina jesu resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima kao imovinu treba ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Tekuće i investicijsko održavanje školaGarancija

1.3.2019, Ljubica Radić, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda odgoja i osnovnog obrazovanja osiguravaju se u nadležnom proračunu (primjerice za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018

Primjeri knjiženjaGarancija

1.3.2019, Ljubica Radić, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Načelo pojednostavljenih tro škova primjenjuje se u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije), a koji je namijenjen (su)financiranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i sporta te ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Evidentiranje prihoda i rashoda financiranih iz sredstava Europske unijeGarancija

1.3.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakonom o proračunu (NN 87/08-15/15) utvrđen je temeljni okvir prema kojem se aktivnosti i projekti, koji se financiraju sredstvima Europske unije, planiraju u državnom proračunu. Proračun te proračunski i izvanproračunski korisnici dužni ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018

Neoporeziva i oporeziva dnevnica za službeni put u zemljiGarancija

1.3.2019, Zlata Kovačević, Izvor: Verlag Dashöfer
Primjer br. 1 Radnik je upućen na službeni put u mjesto koje je 50 km udaljeno od mjesta rada i prebivališta radnika (skup nastavnika). Putovanje je trajalo 9 sati. Škola domaćin je radnika ugostila ručkom. Pravo radnika i neoporezivi iznos: ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

INTENZIVNI TEČAJ: Pripreme za završni račun i sastavljanje financijskih izvještaja

Za računovodstvene i porezne stručnjake započinje zahtjevno razdoblje u kojemu je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirane porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi.

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Isto tako, vrlo je važno provesti kontrolne postupke u računovodstvu kako bismo uočili moguće pogreške i nedostatke učinjene tijekom 2019., uklonili ih te sastavili kvalitetne financijske izvještaje i porezne obrasce. Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

Bitno je i biti aktualan sa svim poreznim i računovodstvenim propisima koji će se navesti u seminaru.

Namjena intenzivnog tečaja je dati odgovore na ova i druga pitanja te upute koje je sve radnje potrebno izvršiti za sastavljanje financijskih izvještaja te kako sastaviti PD obrazac po važećim poreznim i računovodstvenim propisima.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, te svim razinama menadžmenta koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva. Također, namijenjen je svima koji svakodnevno rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga, te svima koji rade na operativnim poslovima, a željeli bi znati više.

Datum održavanja:30.01.-31.1.2020, u Zagrebu

Predavač

Mira Ognjan mag.oec.

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: