danas je 5.6.2023

Input:

Smjernice za rad odgojno obrazovnih ustanova s darovitom djecom i učenicima

8.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim člankom dajemo prikaz promjena koje donose Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo državne uprave je putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 13. srpnja do 12. kolovoza 2022. godine provelo javno savjetovanje o Nacrtu Smjernica za rad s darovitom djecom i učenicima.

Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima namijenjene su odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, ostalim stručnjacima koji se bave darovitim osobama te roditeljima/skrbnicima darovite djece.

Smjernice proizlaze iz Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOŠ/11), postoje paralelno sa Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama (MZO/21) i Smjernicama za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju (MZO/20), a odnose se na odgojno-obrazovni rad s darovitima u svim razinama obrazovanja od predškolskoga, osnovnoškolskoga do srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja.

Navedenim trima dokumentima postiže se ravnoteža u brizi o djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, razrješava prijepor o tome treba li darovitima dodatna podrška u sustavu, ali i dvojbu o tome kako u odgoju i obrazovanju pomiriti načela jednakosti i izvrsnosti.

Navedene Smjernice daju:

- tumačenje općih vrijednosti i načela odgojno-obrazovnoga rada s darovitom djecom i učenicima

- smjernice i opće upute za proces identifikacije darovitih i organizaciju odgojno-obrazovne podrške u dječjem vrtiću i školi te za različite vrste i stupnjeve darovitosti

- smjernice i opće upute za vrednovanje i izvješćivanje o postignućima i napredovanju darovite djece i učenika

- određenje uloga i zadaća pojedinih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa u radu s darovitima, posebice tima za darovite svake odgojno-obrazovne ustanove

- prijedloge mogućih oblika suradnje s roditeljima/skrbnicima u brizi i osiguravanju podrške razvoju darovitih.

 

Cilj smjernica za rad s darovitom djecom i učenicima

Navedenim smjernicama se želi naglasiti važnost poduzimanja određenih koraka, koji će dovesti do ostvarenja cilja sustavne brige o darovitima, a to su:

  1. a) osigurani preduvjeti za sustavnu identifikaciju darovite djece i učenika,
  2. b) donesen novi zakonsko-normativni okvir za sustavnu skrb o darovitoj djeci i učenicima,
  3. c) osiguran kontinuum odgojno-obrazovne i psihološko-pedagoške podrške, praćenja i vrednovanja te uspostavljen fleksibilan dinamički model organizirane podrške darovitima u odgojno-obrazovnome sustavu s pomoću mreže stručnjaka, institucija i vanjskih organizacija (npr. osnivanje/imenovanje centara izvrsnosti, imenovanje savjetnika za