Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prava i obveze stručnih tijela odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj

1.2.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno Statutom pojedine odgojno-obrazovne ustanove propisane su nadležnosti stručnih tijela, time da pod stručnim tijelima podrazumijevamo učiteljsko i razredno vijeće za osnovnu školu, odnosno nastavničko i razredno vijeće za srednju škole.

Naime, učiteljsko vijeće čine učitelji, stručni suradnici i ravnatelj Škole, dok Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole.

 

Učiteljsko vijeće

 

Učiteljsko vijeće čije sjednice saziva i predsjedava im ravnatelj Škole:

 •      predlaže godišnji plan i program rada Škole i školski kurikul
 •      analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni  rad
 •      glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
 •      imenuje i razrješava dva člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika škole,
 •      skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima,
 •      odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno odredbama ovoga statuta, a u skladu sa zakonskim odredbama
 •       na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika
 •       raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno - obrazovne djelatnosti i Pravilnika o kućnom redu
 •       raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
 •       daje prijedloge Školskom odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada i djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada,
 •       raspravlja o pitanjima važnim za unaprjeđenje rada Glazbenog odjela Škole na prijedlog Stručnog vijeća Glazbenog odjela Škole
 •       obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole.
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: