danas je 23.9.2023

Input:

12. dio - hodogram aktivnosti u otvorenom