danas je 23.9.2023

Input:

12. DIO - HODOGRAM AKTIVNOSTI U OTVORENOM