danas je 5.10.2023

Input:

12. DIO - HODOGRAM AKTIVNOSTI U OTVORENOM