danas je 5.10.2023

Input:

12. dio - hodogram aktivnosti u otvorenom