danas je 22.9.2023

Input:

Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama od 2020. do 2024.godine

2.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom dajemo prikaz Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama za razdoblje od 2020. do 2024. godine koji je na temelju prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja usvojila Vlada Republike Hrvatske.

S obzirom na važnost zaštite djece i mladih od svakog pojavnog oblika nasilja, a što je posebno istaknuto u međunarodnim i nacionalnim zakonskim i podzakonskim aktima, prevencija nasilja predstavlja zakonski, etički i ekonomski imperativ.

 

Stoga je sama  svrha i smisao Akcijskog plana u operacionalizaciji prevencije nasilja u hrvatskim školskim ustanovama, definiranjem mjera i aktivnosti koje će u sinergijskom djelovanju nadležnih tijela državne uprave, školskih ustanova, nevladinih organizacija i drugih dionika pridonijeti najboljoj mogućoj zaštiti svih dionika odgojno-obrazovnoga sustava od svakog oblika nasilja.

 

Također ističemo da je razdoblje za provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama od 2020. do 2024. godine u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguran iznos od 27 milijuna kuna.

 

Općenito o nasilju

 

Svjetska zdravstvena organizacija nasilje definira kao namjerno korištenje fizičke snage i moći prijetnjom ili akcijom prema samome sebi, prema drugoj osobi, prema grupi ljudi ili čitavoj zajednici, što može rezultirati ili rezultira ozljedom, smrću, psihičkim posljedicama, smetnjama u razvoju ili deprivacijom. Nasilje je složena, individualna i društvena pojava koja je prisutna u svim područjima ljudskog djelovanja. Događa se na osobnoj razini (npr. samoozljeđivanje), na razini međuljudskih odnosa (npr. vršnjačko nasilje, obiteljsko nasilje) i na razini kolektiva, odnosno zajednice (npr. ekonomska deprivacija). Izloženost bilo kojem obliku nasilja ugrožava socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj djece te nepovoljno djeluje na mogućnost uživanja mnogobrojnih ljudskih prava.

 

Zakonodavni okvir

 

Republika Hrvatska svim svojim građanima i građankama jamči i osigurava ravnopravnost, slobode i prava, sukladno Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14) koji državnim tijelima i