danas je 23.9.2023

Input:

Dinamički sustav nabave

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2.2 Dinamički sustav nabave

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Dinamički sustav nabave javni naručitelj može koristiti za uobičajene predmete nabave koji su općedostupni na tržištu. Naručitelj uspostavlja i vodi dinamički sustav nabave kao potpuno elektronički proces koji je tijekom cijelog razdoblja trajanja sustava otvoren svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije za odabir gospodarskog subjekta, bez naknade. Stoga se sva komunikacija u okviru dinamičkog sustava nabave provodi isključivo elektroničkim sredstvima.

Dinamički sustav nabave može se podijeliti u kategorije robe, radova ili usluga koje su objektivno definirane na temelju značajki nabave koja će se provoditi u okviru dotične kategorije, u kojem slučaju je javni naručitelj obvezan odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta za svaku kategoriju. Značajke nabave mogu se odnositi na najveći dozvoljeni opseg ugovora koji će se sklapati tijekom trajanja dinamičkog sustava nabave ili na posebna zemljopisna područja u kojima će se dotični ugovori izvršavati.

Javni naručitelj pri nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave primjenjuje pravila ograničenog postupka javne nabave na odgovarajući način, ako