Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Dinamički sustav nabave

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2.2 Dinamički sustav nabave

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Dinamički sustav nabave javni naručitelj može koristiti za uobičajene predmete nabave koji su općedostupni na tržištu. Naručitelj uspostavlja i vodi dinamički sustav nabave kao potpuno elektronički proces koji je tijekom cijelog razdoblja trajanja sustava otvoren svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije za odabir gospodarskog subjekta, bez naknade. Stoga se sva komunikacija u okviru dinamičkog sustava nabave provodi isključivo elektroničkim sredstvima.

Dinamički sustav nabave može se podijeliti u kategorije robe, radova ili usluga koje su objektivno definirane na temelju značajki nabave koja će se provoditi u okviru dotične kategorije, u kojem slučaju je javni naručitelj obvezan odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta za svaku kategoriju. Značajke nabave mogu se odnositi na najveći dozvoljeni opseg ugovora koji će se sklapati tijekom trajanja dinamičkog sustava nabave ili na posebna zemljopisna područja u kojima će se dotični ugovori izvršavati.

Javni naručitelj pri nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave primjenjuje pravila ograničenog postupka javne nabave na odgovarajući način, ako zakonom nije drukčije propisano, s tim da javni naručitelj u dinamičkom sustavu nabave ne smije ograničiti broj sposobnih natjecatelja. U dinamičkom sustavu nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja, a svi natjecatelji koji udovoljavaju kriterijima za odabir gospodarskog subjekta imaju pristup sustavu tijekom čitavog razdoblja njegova trajanja.

Radi dodjele ugovora o javnoj nabavi u okviru dinamičkog sustava nabave javni naručitelj obvezan je:

  1. objaviti poziv na nadmetanje u kojem navodi da uspostavlja dinamički sustav nabave te razdoblje njegova trajanja
  2. u dokumentaciji o nabavi navesti najmanje informacije o prirodi i procijenjenoj količini predviđenih zasebnih nabava te sve potrebne informacije u vezi s dinamičkim sustavom nabave, uključujući informacije kako se dinamički sustav nabave vodi, elektroničku opremu koja se koristi te tehničke priključke i specifikacije
  3. navesti podjelu na kategorije robe, radova ili usluga te značajke koje ih definiraju, ako je primjenjivo
  4. osigurati neograničen, potpun i izravan pristup dokumentaciji o nabavi elektroničkim sredstvima komunikacije tijekom čitavog razdoblja trajanja dinamičkog sustava nabave.

Pristigle

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: