Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Dokumentacija o nabavi

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.3.2 Dokumentacija o nabavi

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda te izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja.

Savjet naručitelju u svezi izrade dokumentacije o nabavi: Ono što ne razumije naručitelj, neće razumjeti niti ponuditelj!

Stoga je važno za naručitelja unaprijed raščistiti sve nedoumice u svezi pojedinih odredbi zakona i biti siguran da dokumentacija daje dobre upute ponuditeljima za dostavu valjane ponude, i pri tome je dobro zapitati se kakve bi ponude ponuditelji mogli dostaviti i kako bi postupak pregleda i ocjene ponuda mogao teći (npr. koje dokumente ponuditelji mogu dostaviti i kako će ih naručitelj ocjenjivati tijekom pregleda i ocjene ponuda).

Istodobno sa slanjem na objavu poziva na nadmetanje, naručitelj je obvezan

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: