danas je 22.9.2023

Input:

Dugotrajna nematerijalna imovina

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.4 Dugotrajna nematerijalna imovina

Mira Ognjan, mag.oec.

Dugotrajna nematerijalna imovina obuhvaća patente, koncesije, licence, ostala slična prava i goodwill.

Patent je pravo koje štiti nositelja patenta, odnosno izumitelja u smislu gospodarskog iskorištavanja patenta. Sustav zaštite izuma patentom u Republici Hrvatskoj je uređen Zakonom o patentu (NN br.