danas je 5.10.2023

Input:

Elektronička katalog

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2.4 Elektronička katalog

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Kada se ponude dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije, javni naručitelj može zahtijevati da se ponude podnesu u obliku elektroničkog kataloga ili da sadržavaju elektronički katalog. Uz ponude podnesene u obliku elektroničkog kataloga mogu se priložiti i drugi dokumenti koji upotpunjuju ponudu. Natjecatelj ili ponuditelj sastavlja elektronički katalog kako bi mogao sudjelovati u određenom postupku javne nabave u skladu s tehničkim specifikacijama i u obliku koji je propisao javni naručitelj. Elektronički katalog mora biti u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na alate za elektroničku komunikaciju, kao i sa svim drugim dodatnim zahtjevima koje određuje javni naručitelj u skladu s odredbama dijela prvog glave III. poglavlja 5. Zakona koji uređuje pitanje komunikacije naručitelja i gospodarskih subjekata.

Elektroničkim katalozima potiče se tržišno natjecanje te