danas je 5.10.2023

Input:

Europski socijalni fond+ - Programsko razdoblje 2021.-2027.

20.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Europski socijalni fond plus (ESF+) glavni je instrument Europske unije za ulaganje u ljude. S proračunom od gotovo 99,3 milijarde EUR za razdoblje 2021. – 2027. fond ESF+ nastavit će znatno doprinositi socijalnim i obrazovnim politikama EU-a te politikama u području zapošljavanja i vještina što uključuje strukturne reforme u tim područjima.

U okviru kohezijske politike  ESF+ nastavlja svoju misiju potpore gospodarskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji u EU-u, te  će se na taj način smanjiti razlike među državama članicama i regijama.

Fond ESF+ integrira četiri zasebna instrumenta financiranja u programskom razdoblju od 2014. do 2020.;  Europski socijalni fond (ESF), Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI) i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Glavni cilj  ulaganja ESF+ za razdoblje 2021.-2027. jest doprinijeti socio-ekonomskom jačanju kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, dostupnosti kvalitetnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s posebnim