danas je 5.10.2023

Input:

Evidencija o radnom vremenu

6.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

I. EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU

1. Kategorija, pojedinaca, na koje se odnosi radno vrijeme:
Evidencija o radnom vremenu odnosi se na sve radnike u_________________, koji imaju radni odnos na neodređeno i određeno radno vrijeme.

 

2. Vrsta osobnih podataka u zbirci

Evidencija o radnom vremenu sadrži podatke propisane u skladu s člankom ___. Pravilnik o radu u _________________ i to:

  • ime i prezime radnika,
  • datum u mjesecu,
  • početak rada,
  • završetak rada,
  • vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom