danas je 5.10.2023

Input:

Evidencija o zaposlenim radnicima

6.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

1. Kategorija, pojedinaca, na koje se odnosi evidencija o radnicima

Evidencija o radnicima odnosi se na sve zaposlenike u ____________________________, koji imaju sklopljen radni odnos za neodređeno i određeno radno vrijeme.

 

2. Vrsta osobnih podataka u zbirci
Evidencija radnika obuhvaća sljedeće podatke:


a) podaci o radniku:

 • osobno ime,
 • nadnevak rođenja,
 • mjesto rođenja,
 • zemlja rođenja, ako je mjesto rođenja u inozemstvu,
 • osobni identifikacijski broj,
 • državljanstvo,
 • adresa prebivališta (ulica, kućni broj, mjesto, poštanska adresa, općina, država),
 • adresa privremenog boravka (ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj, općina, država),
 • obrazovanje,
 • je li radnik osoba s invaliditetom,
 • kategorija invalidnosti,
 • je li radnik djelomično u mirovini,
 • je li radnik obavlja dodatni rad s drugim poslodavcem,
 • ime drugog poslodavca (i njegov OIB) u kojem radnik obavlja dodatni rad,
 • adresu drugog poslodavca u