danas je 5.10.2023

Input:

Isplata nagrada za postignute rezultate učenicima i mentorima koji su ostvarili pravo sudjelovanja na državnim natjecanjima

9.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Školski odbor je donio odluku o isplati nagrada za postignute rezultate učenicima i mentorima koji su ostvarili pravo sudjelovanja na državnim natjecanjima.Učenicima će se isplaćivati po 15 eura u gotovini na temelju odluke Školskog odbora i poziva Agencije na državno natjecanje, neoporezivo i znamo da se navedene nagrade ne trebaju prikazati u obrascu JOPPD. Moje pitanje je na koji konto bi bilo ispravno knjižiti navedene nagrade?Mentorima (koji su zaposlenici Škole) će se isplaćivati nagrada u visini 65 eura, jedanput godišnje, neoporezivo, na tekući račun.

Moje pitanje je treba li za isplatu još nešto osim gore navedene odluke, na koji način se ova isplata prikazuje u obrascu JOPPD, na koji konto bi bilo ispravno knjižiti navedenu nagradu?

Odgovor:

Oporezivanje nagrada fizčkim osobama uređeno je odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16 do 151/22) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 10/07 do 03/23). Prema članku 8. stavak 1. točka 3. Zakona o PDOH, dohotkom se ne smatraju:
→ državne nagrade