danas je 5.10.2023

Input:

Ispravak JOPPD obrasca - primjeri

27.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pogreške kod JOPPD obrasca:

  • restriktivne - pogreške takve prirode da onemogućuju slanje JOPPD obrasca jer ne prolazi logičke, matematičke i formalne kontrole (ispraviti i ponovno postaviti kao izvorni obrazac- moguće jer nije predan zbog navedenih grešaka u poreznu)npr. općine ne postoji u šifrarniku, OIB ne postoji u sustavu, nepostojeća kombinacija oznaka stjecatelja i oznaka primitka ili podnositelja ...
  • upozoravajuće poruke - odnose se na kontrolu podataka sa obrasca PK (podataka o općini, o visini osobnog odbitka) te status mirovinskog osiguranja. obrazac je zaprimljen ali je potrebno uskladiti ove podatke koji se javljaju kao pogreška. npr. općina nije jednake općini sa PK kartice, osoba nije prijavljena u obvezano mirovinsko osiguranje i sl.
  • naknadno ustanovljene pogreške u dostavljenim podatcima koju podnositelj naknadno primijeti ili nije imao u trenutku podnošenja obrasca npr. krivo razdoblje na koje se odnosi primitak, krive oznake oporezivih primitaka, krive osobe za koje se odnose primitci...

             

Izvorni JOPPD obrazac može se predati samo jednom dok se ispravak i/ili dopuna može predati jednom dnevno. Slijedom toga, moguće je predati više ispravaka ili dopuna za jedan izvorni obrazac. Ukoliko želimo ispravak JOPPD unijet ćemo vrstu izvješća 2 dok za dopunu budemo unijeli vrstu izvješća 3.

Kod ispravka obrasca u obrascu kojim se isprava unosi unose se samo redni brojevi i podatci za one osobe kod kojih se radi navedena promjena koju je potrebno ispraviti, dok se podatci kod drugih osoba u izvornom obrascu ne ponavljaju u ispravku JOPPD-a. U ispravku ćemo prikazati samo one retke koje želimo ispraviti.

Ispravak JOPPD obrasca:

- podnosi se novi JOPPD obrazac koji sadržava:

  • na stranici A

    • pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća u izvornom JOPPD obrascu

    • pod II. upisuje se oznaka 2

    • pod III. upisuju se podatci koji su