Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ispravak JOPPD obrasca - primjeri

27.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pogreške kod JOPPD obrasca:

 • restriktivne - pogreške takve prirode da onemogućuju slanje JOPPD obrasca jer ne prolazi logičke, matematičke i formalne kontrole (ispraviti i ponovno postaviti kao izvorni obrazac- moguće jer nije predan zbog navedenih grešaka u poreznu)npr. općine ne postoji u šifrarniku, OIB ne postoji u sustavu, nepostojeća kombinacija oznaka stjecatelja i oznaka primitka ili podnositelja ...
 • upozoravajuće poruke - odnose se na kontrolu podataka sa obrasca PK (podataka o općini, o visini osobnog odbitka) te status mirovinskog osiguranja. obrazac je zaprimljen ali je potrebno uskladiti ove podatke koji se javljaju kao pogreška. npr. općina nije jednake općini sa PK kartice, osoba nije prijavljena u obvezano mirovinsko osiguranje i sl.
 • naknadno ustanovljene pogreške u dostavljenim podatcima koju podnositelj naknadno primijeti ili nije imao u trenutku podnošenja obrasca npr. krivo razdoblje na koje se odnosi primitak, krive oznake oporezivih primitaka, krive osobe za koje se odnose primitci...

             

Izvorni JOPPD obrazac može se predati samo jednom dok se ispravak i/ili dopuna može predati jednom dnevno. Slijedom toga, moguće je predati više ispravaka ili dopuna za jedan izvorni obrazac. Ukoliko želimo ispravak JOPPD unijet ćemo vrstu izvješća 2 dok za dopunu budemo unijeli vrstu izvješća 3.

Kod ispravka obrasca u obrascu kojim se isprava unosi unose se samo redni brojevi i podatci za one osobe kod kojih se radi navedena promjena koju je potrebno ispraviti, dok se podatci kod drugih osoba u izvornom obrascu ne ponavljaju u ispravku JOPPD-a. U ispravku ćemo prikazati samo one retke koje želimo ispraviti.

Ispravak JOPPD obrasca:

- podnosi se novi JOPPD obrazac koji sadržava:

 • na stranici A

  • pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća u izvornom JOPPD obrascu

  • pod II. upisuje se oznaka 2

  • pod III. upisuju se podatci koji su istovjetni podatcima upisanim na izvornom obrascu

  • pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se podatci mijenjaju (broj pojedinačnih OIB-a na B stranici)

  • pod IV.2. upisuje se zadnji broj retka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B

  • pod V.,VI., VII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B obrasca kojim se ispravak obavlja

 • na stranici B:

  • pod I. i II. te od 1. do 10.2. obavezno upisujemo podatke koji su istovjetni podatcima na izvornom izvješću

  • pod III. unosimo oznaku 2

  • pod IV. obavezno upisujemo redni broj stranice

  • pod ostalim podatcima (od 11. do 17.) popunjavaju se svi ostali stupci koji odgovaraju retku koji se mijenja, pravilima koji vrijede kao i kod formiranja izvornog obrasca

  • ukoliko radimo ispravak kojima su vrijednosti u kolonama 11-17. nule (0,00) tada vrijednost u polju 10 sati rada mora biti 0,00.

Ispravak izmjene općih podataka - OIB, imena i prezimena (izračun je dobar ali pogrešna osoba)

Kada se ispravljeno izvješće podnosi radi ispravka podataka o općim podacima (OIB, ime i prezime) za dva ili više stjecatelja odnosno kada se ispravak podnosi zbog zamjene podatka o dva ili više primitka i/ili osnovice za obračun doprinosa za istog stjecatelja primitka/osiguranika:

 • ukoliko se radi o istoj vrsti primitka (istoj kombinacije oznaka 6.1. i 6.2.)

  • redni broj i opći podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku moraju biti istovjetni izvornom izvješću (podaci od 1. do 10.2 ), a pod ostalim podacima (od 11. do 17.) upisuju se ispravljeni podaci prema pripadnosti svakom od stjecatelja primitka/osiguranika. Ova promjena na knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika vidjet će se kao storno zaduženja i ponovno zaduženje za isti iznos iz razloga što ovaj ispravak ne utječe na financijski rezultat

 • ukoliko se radi o različitim vrstama primitaka (različitoj kombinaciji oznaka 6.1. i 6.2.) – potrebno je prvo Obrascem JOPPD s oznakom 2 „nulirati” redak (prema pravilima o ispravku), te nakon toga

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: