danas je 22.9.2023

Input:

Izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava - Članak 130. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.19 Izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava – Članak 130. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa.

(2) Poslodavac je dužan u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

(3) Poslodavac u potvrdi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smije naznačiti ništa što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.


Odredbe citiranog članka sadržajno odgovaraju odredbama čl. 124. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

Ovim je člankom propisana obveza poslodavca da, za trajanja radnog odnosa, radniku uruči odnosno dostavi (jer se ne mora raditi o neposrednom uručenju iz ruke u ruku), potvrdu o vrsti poslova koje radnik na radnom mjestu kod poslodavca obavlja, i to u roku od 8 (osam) dana od dana kada je primio