danas je 23.9.2023

Input:

Izjavljivanje žalbe

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.2 Izjavljivanje žalbe

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem m405.eđusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba) pri čemu će se odbaciti žalba koja nije dostavljena sukladno stavku 2. članka 405. Zakona.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o