danas je 22.9.2023

Input:

Iznos naknada, nagrada, potpora i drugih primitaka koje poslodavac može neoporezivo isplatiti svojim radnicima

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1 Iznos naknada, nagrada, potpora i drugih primitaka koje poslodavac može neoporezivo isplatiti svojim radnicima

Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek

R.br. Opis Iznos 
1 2  4  
1. Potpore zbog invalidnosti radnika  do 2.500,00 kuna godišnje  
2. Potpore za slučaj smrti radnika  do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona o porezu na dohodak, koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu  
3. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)  do 3.000,00 kuna  
4. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu  do 2.500,00 kuna godišnje  
5. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)  do 2.500,00 kuna godišnje  
6. Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža  do 1.500,00 kuna  
7. Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža  do 2.000,00 kuna