Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Iznos naknada, nagrada, potpora i drugih primitaka koje poslodavac može neoporezivo isplatiti svojim radnicima

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1 Iznos naknada, nagrada, potpora i drugih primitaka koje poslodavac može neoporezivo isplatiti svojim radnicima

Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek

R.br. Opis Iznos 
1 2  4  
1. Potpore zbog invalidnosti radnika  do 2.500,00 kuna godišnje  
2. Potpore za slučaj smrti radnika  do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona o porezu na dohodak, koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu  
3. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)  do 3.000,00 kuna  
4. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu  do 2.500,00 kuna godišnje  
5. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)  do 2.500,00 kuna godišnje  
6. Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža  do 1.500,00 kuna  
7. Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža  do 2.000,00 kuna  
8. Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža  do 2.500,00 kuna  
9. Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža  do 3.000,00 kuna  
10. Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža  do 3.500,00 kuna  
11. Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža  do 4.000,00 kuna  
12. Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža  do 5.000,00 kuna  
13. Naknade za odvojeni život od obitelji  do 1.750,00 kuna mjesečno  
14. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu  do 8.000,00 kuna  
15. Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos  do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca  
16. Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti  do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca  
17. Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja  do 1.750,00 mjesečno  
18. Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)  do 600,00 kuna godišnje  
19. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu  do 170,00 kuna  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: