Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Jamstva

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.3.2.3 Jamstva

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U postupku nabave naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati dostavu jamstava u skladu sa zakonom, dok se u praksi najčešće propisuju:

  • - jamstvo za ozbiljnost ponude (sukladno roku valjanosti ponude, u apsolutnom iznosu ne višem od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave / grupe predmeta nabave)
  • - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi (u iznosu do 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a).

Neovisno o sredstvu jamstva koje je naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

Ako

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: