danas je 22.9.2023

Input:

JOPPD obrazac - uplata zateznih kamata na II stup MIO-a

27.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obračunavanje doprinosa i njihovo dospijeće na naplatu, ovisno o vrsti primitka koji podliježe obračunu i plaćanju doprinosa, propisani su Zakonom o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08-115/16). U slučaju da isplatitelj zakasni s plaćanjem doprinosa iz i na primitke (npr. plaća, drugi dohodak, obrt) te poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, tj. ne plati ih na dan njihova dospijeća, obvezan je platiti zateznu kamatu. Zateznu kamatu na zaduženu ukupnu glavnicu obračunava Porezna uprava za broj dana zakašnjenja te ju iskazuje na svojoj knjigovodstvenoj kartici, za svaku vrstu prihoda na koji se uplaćuje pojedini doprinos.

Zatezne kamate koje su plaćene za II. stup MIO-a nisu prihod državnog proračuna već pripadaju svakom osiguraniku članu II. mirovinskog stupa i utječu na njegovu mirovinsku osnovicu, stoga je zbirnu obvezu za zatezne kamate potrebno raspodijeliti na svakog osiguranika zasebno te iskazati na JOPPD obrascu.

Dakle, JOPPD obrazac neće se ispostaviti za plaćene zatezne kamate na porez i prirez, doprinos za I. stup mirovinskog osiguranja, doprinos za zdravstveno osiguranje, zaštitu zdravlja na radu te za zapošljavanje jer se radi o prihodima državnog proračuna.

 

Vrste prihoda