danas je 22.9.2023

Input:

Knjige u knjižnici

4.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Ako se ustanovi da je vrijednost evidentiranih knjiga u knjižnici veća za npr. 1.000 kn nego u računovodstvu škole onda bi se ta razlika trebala knjižiti kao donacija. Zanima me da li samo preko konta 02 i 91 ili se mora evidentirati kao prihod i rashod, pošto se tu radi isključivo o donaciji roditelja odnosno učenika škole'

Odgovor:

U prethodnom odgovoru od 06.02.2018. navela sam da je člankom 80. stavak 1., 2. i 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16; dalje u tekstu: Pravilnik o PRRP), propisano:

  • da su promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i