danas je 22.9.2023

Input:

Koliki je rok za čuvanje zapisnika o osposobljavanju za rad na siguran način (obrazac ZOS)?

27.9.2018, Izvor: Zavod za unapređivanje zaštite na radu

Koliki je rok za čuvanje zapisnika o osposobljavanju za rad na siguran način (obrazac ZOS)?

Temeljem čl. 61. st. 1. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) poslodavac je obvezan voditi evidencije, čuvati isprave te davati obavijesti i podatke u skladu s navedenim Zakonom i drugim propisima o zaštiti na radu.

Iako Zakonom o