Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima - Članak 83. (ZOR)

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9.11 Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima – Članak 83. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.


Ovim se člankom propisuje pravo radnika da svoj godišnji odmor koristi u dva dijela, osim ako u tom pogledu ne postigne s poslodavcem drugačiji dogovor. Taj dogovor može biti da će radnik godišnji odmor koristiti u tri dijela različitog trajanja, a može biti i da će radnik godišnji odmor koristiti odjednom u neprekinutom trajanju, pri čemu navedeni članak nalaže da radnik koji koristi godišnji odmor u dijelovima, iskoristi tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, najmanje 2 (dva) tjedna u neprekidnom trajanju, dakle, najmanje polovicu zakonom propisanog najkraćeg godišnjeg odmora. Naravno, to neće biti slučaj kada radnik niti nema pravo na godišnji odmor u tolikom trajanju, primjerice, zbog toga što nije stekao pravo na cijeli, nego samo na srazmjerni dio godišnjeg odmora. Ako radniku ne omogući korištenje godišnjeg odmora na način i pod uvjetima propisanima Zakonom o radu, poslodavac čini prekršaj iz Zakona o radu za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 31.000,00 do 60.000,00 kuna.


ODLUKA O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA U DVA DIJELA

Temeljem odredbe članka 83. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14) i odredbe članka 30. Pravilnika o radu društva Poslodavac d.o.o. od 21. lipnja 2019. godine (objavljen na oglasnoj ploči društva dana 21. lipnja 2020. godine, stupio na snagu dana 1. srpnja 2020. godine), Uprava društva Poslodavac d.o.o., Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901, po svome jedinome članu, gosp. Marku Ivaniću,

donijela je dana 30. lipnja 2020. godine sljedeću:

ODLUKU O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA

Članak 1.

Radnik: Ivan Marković 
Zaposlen na radnom mjestu: komercijalist 
Od: 1. veljače 2020. godine 
Ima pravo na godišnji odmor za: 2020 godinu 
U trajanju od: 20 dana  

Članak 2. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz točke I/ ove odluke, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Članak 3. Radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u 2 (dva) dijela. Ako radnik koristi

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: