danas je 5.10.2023

Input:

Kvalitativni odabir sudionika

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.13.4 Kvalitativni odabir sudionika

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U svrhu odabira natjecatelja ili ponuditelja u postupcima javne nabave, sektorski naručitelj:

1. isključuje gospodarske subjekte kod kojih postoje osnove za isključenje

2. odabire ponuditelje i natjecatelje na temelju kriterija za odabir gospodarskog subjekta

3. prema