danas je 22.9.2023

Input:

Lista miritelja - Članak 207. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.7.3 Lista miritelja – Članak 207. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Lista miritelja koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće vodi se pri Gospodarsko-socijalnom vijeću.

(2) Odluku o visini naknade troškova rada miritelja donosi ministar, uz prethodno mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća i uz suglasnost ministra nadležnog za poslove financija.