danas je 5.10.2023

Input:

Način osposobljavanja pripravnika - Članak 56. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.7.4 Način osposobljavanja pripravnika – Članak 56. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad mora biti propisan pravilnikom o radu ili određen ugovorom o radu.

(2) Radi osposobljavanja za samostalan rad pripravnika se može privremeno uputiti na rad kod drugog poslodavca.


Ovim je člankom propisano kako rad pripravnika i način njihovog osposobljavanja za samostalan rad mora kod određenog poslodavca biti propisan pravilnikom o radu ili ugovoren sklopljenim ugovorom o radu, budući da je smisao pripravničkog staža upravo