danas je 23.9.2023

Input:

Nadzor nad provedbom Zakona

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.2 Nadzor nad provedbom Zakona

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa provodi se upravni nadzor. Upravni nadzor koji se provodi tijekom provedbe postupka javne nabave ne zaustavlja njegov tijek.

Upravni nadzor provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave u svrhu sprječavanja, otklanjanja i otkrivanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede odredbi Zakona i njegovih podzakonskih propisa.

Upravni nadzor neće se provoditi:

  1. ako se utvrdi