danas je 23.9.2023

Input:

Naknada za pokretanje i troškovi žalbenog postupka

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.5 Naknada za pokretanje i troškovi žalbenog postupka

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

  1. 5000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do 750.000,00 kuna
  2. 10.000,00 za procijenjenu vrijednost nabave od 750.000,01 do 1.500.000,00 kuna
  3. 25.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 1.500.000,01 do 7.500.000,00 kuna
  4. 45.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 7.500.000,01 do 25.000.000,00 kuna
  5. 70.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave od 25.000.000,01 do 60.000.000,00 kuna
  6. 100.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave višu od 60.000.000,00 kuna.

Iznimno, za žalbu na dokumentaciju o nabavi žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5000,00 kuna.Ako