danas je 5.10.2023

Input:

Naknada za pokretanje i troškovi žalbenog postupka

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.5 Naknada za pokretanje i troškovi žalbenog postupka

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 1320,00 eura za procijenjenu vrijednost nabave do 265.440,00 eura

2. 0,5% procijenjene vrijednosti nabave za procijenjenu vrijednost nabave od 265.440,01 eura do 13.272.000,00 eura

3. 66.360,00 eura za procijenjenu vrijednost nabave veću od 13.272.000,00 eura

Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 1320,00 eura.

Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu