danas je 22.9.2023

Input:

Novi granski kolektivni ugovori za osnovne i srednje škole

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.1 Novi granski kolektivni ugovori za osnovne i srednje škole

Mira Ognjan mag.oec.

15. svibnja 2018. potpisani su granski kolektivni ugovori za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Radi se o:

  • - Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama koji je zaključen između Vlade Republike Hrvatske i Sindikata hrvatskih učitelja (NN 51/18)
  • - Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama koji je zaključen između Vlade Republike Hrvatske i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NN 51/18)

Polazna točka za potpisivanje ovih ugovora bili su „privremeni” granski kolektivni ugovori koji su potpisani u 2017. koji su se primjenjivali sukladno čl. 199. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17 četverogodišnje razdoblje.

Kada bismo željeli ukratko rezimirati sadržaj novih granskih kolektivnih ugovora za osnovne i srednje škole mogli bi ustvrditi da su zaposlenici u osnovnim i srednjim školama zadržali sva prava iz prethodnih kolektivnih ugovora i ostvarili nekoliko novih prava.

Početak primjene oba kolektivna ugovora je 1. svibnja 2018. Važno je napomenuti da se odredbe čl. 39. st. 4., 5. i 6. kolektivnog ugovora za osnovne škole i čl. 24. st. 4., 5. i 6. kolektivnog ugovora za srednje škole primjenjuju od 1. rujna 2018. To su odredbe koje se odnose na umanjenje tjedne radne obveze učitelja i nastavnika ili alternatino povećanje plaće za one s navršenih 30 radnog staža.

Oba kolektivna ugovora ostaju na snazi 22. ožujka 2022.

Prema novim kolektivnim ugovorima učitelji i nastavnici koji imaju više od 30 godina radnog staža, koji ne mora nužno biti ostvaren u školi, počevši od školske godine 2018./19. mogu birati između dvije opcije:

  • - umanjene tjedne norme neposrednog odgojno obrazovnog rada za 2 sata tjedno ili
  • - dodatka na osnovnu plaću od 4%

Ovo pravo mogu ostvariti učitelji i nastavnici koji s 1.9. tekuće godine imaju navršenih 30 godina staža. Oni učitelji i nastavnici koji žele ostvariti pravo na smanjenje norme neposrednog odgojno obrazovnog rada za 2 sata tjedno, moraju o tome u pisanom obliku obavijestiti ravnatelja škole najkasnije do 15. srpnja tekuće godine kako bi to