danas je 22.9.2023

Input:

Novosti koje donosi zakon o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

12.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom prikazujemo promjene koje donosi Zakon o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju

u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. . 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19 i 64/20) u odnosu na dosadašnji Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave za područje obrazovanja i znanosti je u periodu od 4. studenog do zaključno 19. studenog 2022. godine putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja provelo javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene u svezi dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kako bi Vlada Republike Hrvatske na svojoj 171. sjednici održanoj 30. prosinca 2022. godine usvojila Nacrt konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Trenutno stanje

U skladu s odredbama članka 68. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo te se navedena odredba nije mijenjala od donošenja Zakona 2008.

Navedenim Zakonom nije propisan način, niti mogućnost sufinanciranja ili financiranja obroka za učenike osnovnih škola, izuzev za učenike s teškoćama u razvoju za koje se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za troškove prijevoza, prehrane i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima. Sredstva za sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju isplaćuju se za svaku školsku godinu prema odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima, a koju donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Cijenu školskog obroka određuje osnivač ili školski odbor, a ista ovisi o broju obroka, ali i načinu njegova pripremanja.

Naime, prema prikupljenim podacima o prehrani učenika u osnovnim školama u školskoj godini 2021./2022. prehrana je bila organizirana u 815 od 924