Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Objava osobnih podataka zaposlenika škole na internet stranici škole

16.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.3 Objava osobnih podataka zaposlenika škole na internet stranici škole

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka. Isto se odnosi za određene obrade osobnih podataka u kontekstu radnog odnosa. I to kad s jedne strane imamo poslodavca, kao voditelja obrade i zaposlenika, kao ispitanika. Poslodavac može koristiti osobne podatke radnika i kada nema privole ako je obrada nužna primjerice radi ispunjenja pravnih obveza poslodavca ili radi izvršavanja ugovora. Što u slučaju kada poslodavac na svojim internet stranicama bez privole radnika objavi njegove osobne podatke? Odgovor ćemo u nastavku predočiti primjerom iz prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka.

U tom primjeru Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava J. S. iz O. (dalje u tekstu: podnositeljica zahtjeva) vezan za obradu njezinih osobnih podataka od strane voditelja zbirke osobnih podataka škole M. iz O. U tom zahtjevu podnositeljica zahtjeva navodi kako je u školi M. zaposlena na radno mjesto tajnice te kako je trenutno suspendirana pod optužbom krivotvorenja službenog dokumenta. U vezi s time podnositeljica zahtjeva je navela kako je na internetskoj stranici škole M. iz O. javno objavljen natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme za njezino radnom mjestu u kojem su navedeni njezini osobni podaci (ime i prezime te razlog zbog kojeg je raspisan natječaj – do pravomoćnosti presude). Osim toga, podnositeljica zahtjeva je navela kako je njezino puno ime i prezime te razlog objave natječaja za zasnivanje radnog odnosa naveden i u pozivu za Školski odbor škole M. iz O., a koji je također objavljen na internet stranici Škole.

Agencija je u navedenom slučaju donijela rješenje po kojem je objavom njenih osobnih podataka na internet stranici škole došlo do obrade osobnih podataka u prekomjernom opsegu,bez pravnog temelja i zakonite svrhe odnosno protivno članku 6. i 7.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: