danas je 23.9.2023

Input:

Objavljivanje i transparentnost

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.11 Objavljivanje i transparentnost

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Obavijesti javne nabave za sektorske naručitelje su:

1. Periodična indikativna obavijest – sektorska nabava

2. Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

3. Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

4. Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava

5. Obavijest na profilu kupca

6. Obavijest o izmjeni

7. Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava

8. Obavijest o projektnom natječaju

9. Rezultati projektnog natječaja

10. Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

11. Ispravak – obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama.

Obavijesti javne nabave sadržavaju informacije iz Priloga V. Zakona, a mogu sadržavati i druge podatke koje sektorski naručitelj smatra potrebnima.

Sektorski naručitelj može najaviti svoje namjere planiranih nabava robe, radova ili usluga objavom periodične indikativne obavijesti koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela B odjeljka I. Zakona. Periodičnu indikativnu obavijest šalje na objavu kroz EOJN RH ili je objavljuje na profilu kupca u skladu s Prilogom VIII. točkom 2. podtočkom (b) Zakona.

Ako sektorski naručitelj namjerava objaviti periodičnu indikativnu obavijest na svojem profilu kupca, obvezan je obavijest o toj objavi, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela B odjeljka III. Zakona, poslati na objavu kroz EOJN RH u skladu s Prilogom VIII.

Ako se poziv na nadmetanje u ograničenom i pregovaračkom postupku s prethodnom