Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrada osobnih podataka kod povremenog rada redovitog učenika

16.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.1 Obrada osobnih podataka kod povremenog rada redovitog učenika

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Kada se radi o obradi osobnih podataka u odnosu na djecu odnosno na redovite učenike, kako Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), tako i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) zakonitost obrade drukčije određuju u odnosu na sve druge kategorije fizičkih osoba.

Tako Uredba (EU) 2016/679, utvrđuje da je obrada zakonita ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.1

Stoga sepostavlja pitanje kako se odnositi glede obrade osobnih podataka kod povremenog rada redovitog učenika2?Odgovor je sukladno kako to uređujePravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine“, br. 52/17., u nastavku: Pravilnik), dakako uz poštivanje odredbi Uredbe (EU) 2016/679.

Naime, srednjoškolske ustanove obvezne su prije početka obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno poslova posredovanja3 za povremeni rad redovitih učenika upisati se u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za rad. Sukladno članku 9. Pravilnika posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koje obavljaju srednjoškolske ustanove u smislu istog Pravilnika je:

  • - obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora (dakle,
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: