danas je 22.9.2023

Input:

Obrazac P-PPI primjer u excelu

8.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i dohodak koji se utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga, prilikom predaje godišnje porezneprijave, Obrascu DOH treba priložiti izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima (odnosno P-PPI obrazac), sve ako izvadak nije priložen uz prijavu o zajedničkom dohotku (čl. 63. st. 1. toč. 2.1. Pravilnika o porezu na dohodak; Nar. nov., br. 10/17-128/17; nadalje Pravilnik). Podaci o ukupnim primicima i izdacima se uzimaju iz obrasca KPI. Obveza se odnosi na sve obveznike, bez obzira da li su u sustavu PDV-a ili ne.  Ako je utvrđeni dohodak rezultat zajedničke djelatnosti, dohodak se prijavljuje na Obrascu DOH-Z te je, u skladu sa čl. 76. st. 6. Pravilnika, potrebno priložiti:  pregled poslovnih primitaka i