Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrazac P-PPI primjer u excelu

8.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i dohodak koji se utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga, prilikom predaje godišnje porezneprijave, Obrascu DOH treba priložiti izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima (odnosno P-PPI obrazac), sve ako izvadak nije priložen uz prijavu o zajedničkom dohotku (čl. 63. st. 1. toč. 2.1. Pravilnika o porezu na dohodak; Nar. nov., br. 10/17-128/17; nadalje Pravilnik). Podaci o ukupnim primicima i izdacima se uzimaju iz obrasca KPI. Obveza se odnosi na sve obveznike, bez obzira da li su u sustavu PDV-a ili ne.  Ako je utvrđeni dohodak rezultat zajedničke djelatnosti, dohodak se prijavljuje na Obrascu DOH-Z te je, u skladu sa čl. 76. st. 6. Pravilnika, potrebno priložiti:  pregled poslovnih primitaka i izdataka ako se ne vode poslovne knjige (dohodak od zajedničke imovine i imovinskih prava) u skladu sa toč. 3. čl. 76. st. 6 Pravilnika, odnosno izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima, pri čemu se posebno iskazuju podaci o iznosu otpisa te reprezentacije, a i podatak o broju zaposlenih sa stanjem na dan 31. prosinca (toč. 6. čl. 76. st. 6. Pravilnika).

Forma P-PPI obrasca je propisana. Naime, u čl. 64. Pravilnika propisano je da se izvadak iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima podnosi na novopropisanom Obrascu P-PPI  – Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti, koji obvezno sadrži sljedeće podatke:

I. opće podatke o poreznom obvezniku (ime i prezime, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta, osobni identifikacijski broj);

II. iznos ukupno ostvarenih primitaka i PDV-a sadržanog u primicima te podatke o iznosu ukupno ostvarenih primitaka: u gotovini; putem žiroračuna; u naravi; u svezi otuđenja materijalne i nematerijalne imovine te u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: