danas je 22.9.2023

Input:

Obveza savjetovanja prije donošenja odluke - Članak 150. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1.11 Obveza savjetovanja prije donošenja odluke – Članak 150. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj radnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac je radničkom vijeću na njegov zahtjev, prije konačnog očitovanja o namjeravanoj odluci poslodavca, dužan omogućiti održavanje sastanka radi dodatnih odgovora i obrazloženja na njihovo izneseno mišljenje.

(3) Važnim odlukama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito odluke o:

 1. donošenju pravilnika o radu
 2. planu te razvoju i politici zapošljavanja i otkazu
 3. prijenosu poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti, kao i ugovora o radu radnika na novog poslodavca te o utjecaju takvog prijenosa na radnike koji su prijenosom obuhvaćeni
 4. mjerama u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
 5. uvođenju nove tehnologije te promjena u organizaciji i načinu rada
 6. planu godišnjih odmora
 7. rasporedu radnog vremena
 8. noćnom radu
 9. naknadama za izume i tehničko unapređenje
 10. kolektivnom višku radnika iz članka 127. ovoga Zakona te sve druge odluke za koje je ovim Zakonom ili kolektivnim ugovorom propisano sudjelovanje radničkog vijeća u njihovu donošenju,
 11. imenovanju osobe koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.

(4) Podaci o namjeravanoj odluci moraju se dostaviti radničkom vijeću potpuno i pravodobno, tako da mu se omogući davanje primjedbi i prijedloga, kako bi rezultati rasprave stvarno mogli utjecati na donošenje odluke.

(5) Ako