danas je 23.9.2023

Input:

Odlučivanje Državne komisije

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.4 Odlučivanje Državne komisije

Marijana Šperanda, dipl.oec.

DKOM je 09. studenoga 2017. godine donio Zaključak o pravnom shvaćanju vezano za tumačenje ocjene osnovanosti odnosno djelomične osnovanosti žalbe u fazi dokumentacije o nabavi kojim definira da „u fazi žalbe na dokumentaciju o nabavi, ako je žalbeni zahtjev „poništiti dio dokumentacije o nabavi zahvaćen nezakonitošću”, žalitelj je u cijelosti uspio sa žalbom ako Državna komisija poništi bilo koji dio dokumentacije o nabavi, neovisno je li poništen na temelju žalbenog navoda i/ili po službenog dužnosti.”

Državna komisija u žalbenom postupku može:

 1. obustaviti žalbeni postupak
 2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe
 3. odbiti žalbu
 4. usvojiti žalbu te u tom slučaju poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni nezakonitošću, uključujući diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz poziva na nadmetanje, dokumentacije o nabavi ili ostale dokumentacije u vezi s postupkom javne nabave
 5. poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ili njegov dio
 6. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka
 7. odlučiti o prijedlogu za određivanje privremene mjere
 8. odlučiti o zahtjevu za odobrenje nastavka postupka javne nabave odnosno sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
 9. odrediti novčanu kaznu
 10. oglasiti odluku ništavom
 11. naložiti stranki određeno postupanje.

Državna komisija odlučuje o upravnoj stvari rješenjem, a o postupovnim pitanjima zaključkom. Rješenje mora sadržavati obrazloženje