danas je 5.10.2023

Input:

Odlučivanje i dostava odluka, izuzeća članova i predsjednika Državne komisije

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.6 Odlučivanje i dostava odluka, izuzeća članova i predsjednika Državne komisije

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U žalbenim postupcima Državna komisija odlučuje na sjednicama vijeća koje nisu javne. Državna komisija mora donijeti odluku u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe, ako Zakonom nije drukčije određeno. U odluci navodi datum predaje uredne žalbe. Pisani otpravak odluke izradit će se i dostaviti u roku od osam dana od