danas je 22.9.2023

Input:

Ogledni primjerak o neobjavljivanju informacija

27.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

................................................ (tvrtka),
.................................................. ... (poslovna adresa), .......................................... (OIB),
(u daljnjem tekstu: .......................), zastupana ........................................ (ime i prezime, funkcija);

............................................... (tvrtka),
.................................................. ... (poslovna adresa), ............................................... (OIB),
(u daljnjem tekstu: .......................), zastupana ............................................. (ime i prezime, funkcija);

sklapaju  ovaj Ugovor s sljedećim sadržajem:

Opće  I.


Ugovorne strane, kao nesporno uglavljuju:

  • da je želja za stvaranje odnosa povjerenja s obzirom na međusobno otkrivanje povjerljivih informacija, ali istodobno nije želja stvoriti bilo koji drugi pravni odnos, kao na primjer, joint venture, partnerstvo, odnos licenciranja ili drugi sličan odnos, a to stoga jer je ugovor sklopljen isključivo iz razloga sprječavanja neovlaštenog otkrivanja povjerljivih informacija;
  • da je želja uspostaviti međusobni dogovor o neobjavljivanju informacija, kada su obje ugovorne strane u isto vrijeme davatelj i primatelj informacije;
  • da će ugovorne strane razmjenjivati ​​povjerljive podatke u kontekstu pregovora ili pregovora o……….......................... (naznaci posla  ili transakcije).

II.

Ako u konkretnom slučaju nije izričito drukčije navedeno, pojmovi navedeni u ovom Ugovoru imaju slijedeće značenje:

  • „ Davatelj informacije“ je ugovorna strana, koja na temelju ovog ugovora otkrije  jednu ili više povjerljivih informacija suprotnoj ugovornoj strani (primatelj informacije).
  • „ Primatelj informacija „  je ugovorna strana, koja na temelju ovog ugovora primi jednu ili više povjerljivih informacija od suprotne ugovorne strane (davatelj informacije).
  • „Povjerljiva informacija” je informacija, u bilo kojem obliku, koju davatelj informacije razotkrije informatoru, a koja ima tržišnu vrijednost za davatelja informacije ili može imati utjecaj na tržišne pozicije, a nije opće poznata ili dostupna javnosti odnosno informacija koja je po svojoj prirodi takva da bi za davatelja informacije vjerojatno nastala imovinska šteta, ako bi je saznala neovlaštena treća osoba. Kao povjerljiva informacija, posebno se smatra, ali ne isključivo:

 

  1. (a) tehnička informacija, koja se odnosi na robu i / ili usluge davatelja informacije, uključujući i know-how, formule, dizajne, uređaje, dijagrame, softverske kodove, rezultate ispitivanja, procese, izume, istraživačke projekte i razvojne  proizvode,