danas je 22.9.2023

Input:

Ogledni primjerak o prestanku vođenja zbirke osobnih podataka

11.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

________________________________
 Pečat
_______________________
________________________
(naziv ili funkcija i osobno ime odgovorne osobe)
 ________________________________
________________________________
(naziv i adresa voditelja obrade)

Broj:

Nadnevak:

Na temelju članka __. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka dostavljamo podatke o prestanku vođenja zbirke osobnih podataka

 

A. Prestanak vođenja zbirke osobnih podataka

1. Naziv zbirke osobnih podataka koji se prestaju voditi:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

1.2. Serijski broj zbirke: ________

2. Podaci o voditelju zbirke osobnih podataka:

2.1. OIB: