danas je 22.9.2023

Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o tajnosti podataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.2 Ogledni primjerak Pravilnika o tajnosti podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Sukladno odredbama Zakona o radu ("Narodne novine“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) i članka 23. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, AB SPEKTAR d.d., Zagreb, OIB 94028494481, (dalje u tekstu: poslodavac) donosi se sljedeći:

PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se dužnost čuvanja osobnih podataka koji su prikupljeni i obrađeni sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka