danas je 22.9.2023

Input:

Ostale vrste imovine

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.6 Ostale vrste imovine

Mira Ognjan, mag.oec.

Nematerijalna proizvedena imovina, kao što su ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava, ulaganja u računalne programe, umjetnička, literarna i znanstvena djela iskazuje se na računima podskupine 026.

Sitni inventar čine predmeti proizvedene kratkotrajne nefinancijske imovine koji se utroše jednokratnom uporabom u procesu poslovanja, a sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u uporabi, a iskazuje se na računima skupine 04.

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iskazuje se na računima skupine 05.