danas je 22.9.2023

Input:

Planirane aktivnosti unutar Elektroničkog oglasnika javne nabave

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.10 Planirane aktivnosti unutar Elektroničkog oglasnika javne nabave

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Novi Zakon o javnoj nabavi donosi odredbe o postupanju s Elektroničkim oglasnikom javne nabave, među ostalim i kako postupati u slučajevima nedostupnosti oglasnika. Međutim, detaljnije propisivanje pravila definirat će se pravilnikom koji se ima donijeti u roku šest mjesece od stupanja na snagu Zakona.

S obzirom na novu terminologiju i neke sasvim nove elemente predviđene Zakonom, EOJN je već prilagođen u skladu s tim izmjenama, ovisno o kakvoj se objavi / obavijesti radi. Ponešto zbunjujuća može biti objava poništenja grupe ili postupka. No, neovisno o tome što se radi o poništenju a ne o završetku postupka dodjelom ugovora, naručitelj poništenje obavlja putem Obavijesti o dodjeli ugovora, popunjavanjem odjeljka Podataka o nesklapanju.

Ako dođe do poništenja grupe predmeta nabave, EOJN ponuditelju omogućava podnošenje ponuda samo za preostale grupe. Ukoliko je ponuditelj već predao jednu ponudu za grupu koja je poništena zajedno s ostalim grupama, EOJN će brisati iz sustava tu ponudu pa je ponuditelj obvezan dostaviti novu ponudu za grupe koje nisu poništene.

Zakonom je definirano da se sve ponude, kao i zahtjevi za sudjelovanje, dostavljaju elektroničkim putem. Tako npr., u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave naručitelj pisanim putem, kroz EOJN, poziva jednog ili više gospodarskih