danas je 22.9.2023

Input:

Planirane aktivnosti unutar Elektroničkog oglasnika javne nabave

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.10 Planirane aktivnosti unutar Elektroničkog oglasnika javne nabave

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Zakon o javnoj nabavi donosi odredbe o postupanju s Elektroničkim oglasnikom javne nabave, među ostalim i kako postupati u slučajevima nedostupnosti oglasnika.

Ako dođe do poništenja grupe predmeta nabave, EOJN ponuditelju omogućava podnošenje ponuda samo za preostale grupe.

Zakonom je definirano da se sve ponude, kao i zahtjevi za sudjelovanje, dostavljaju elektroničkim putem. Tako npr., u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave naručitelj pisanim putem, kroz EOJN, poziva jednog ili više gospodarskih subjekata na dostavu inicijalne ponude, pri tome iz registra birajući gospodarske subjekte. Ukoliko neki subjekt ne bi bio registriran u oglasniku, naručitelj bi ga trebao pozvati da se registrira u EOJN. Samo pozvani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoju inicijalnu ponudu, nakon čega naručitelj provodi pregovore o inicijalnim ponudama. Konačne ponude se također dostavljaju putem EOJN ili naručitelj može donijeti odluku o dodjeli ugovora temeljem